Młoda sztuka - jak ją rozpowszechniać?

Sztuka nie jest tworem współczesności. Ze sztuką człowiek ma do czynienia od zarania ludzkości. Już ludzie pierwotni ozdabiali własne jaskinie malowidłami. Były to pierwsze powstające obrazy. Obrazy maluje się do dziś. Ich twórcy nie maja łatwego zadania. Nie wystarczy bowiem wyprodukować. żeby być obecnym na rynku malarskim, należy się wylansować. Lansować musi się między innymi to, co nowe, młode. Młodzi artyści muszą działać, ażeby świat o nich usłyszał. Młoda sztuka to sztuka tworzona przez młode pokolenie, które by przedstawić swoją twórczość przeprowadza aukcje młodej sztuki. To spotkania, na których wystawia się na sprzedaż, utworzone przez startującego artystę obrazy. W bardzo wielu przypadkach aukcje takie połączone są z działalnością charytatywną.

Młody malarz, chcąc się lansować, ma możliwość zaoferować swoje prace na rzecz jakiejś akcji charytatywnej. Zysk, jaki przynoszą wtedy aukcje młodej sztuki, w zdecydowanej większości przypadków przeznaczony jest na pomoc konkretnym potrzebującym. Jaki jest zysk młodego malarza? Największy stanowi fakt, iż o jego istnieniu dowiadują się ludzie. Mówi się co więcej o jego ładnym geście. Docenia się fakt, iż umie pomagać innym. A przy okazji mówi się o jego obrazach. Aukcje młodej sztuki organizowane są też w sytuacji innych uwarunkowania. Młoda sztuka, produkuje dzieła, które by trafić do odbiorcy, muszą przejść długa drogę. Niekiedy od galerii do galerii, z aukcji na aukcje. Aukcje młodej sztuki przeprowadzają i portale internetowe zajmujące się upowszechnianiem malarzy i ich dzieł. Tu poza zaprezentowaniem obrazów zaprojektowanych przez artystę, można dowiedzieć się i o charakterze twórczości danego artysty. Źródłem tej edukacji ma możliwość być treść poświęcony malarzowi albo prezentacja jego najlepszych dzieł.