Konspekty zajęć - jak wyglądają?

Praca z dziećmi jest pracą wymagającą wiele wysiłku. Nie wyłącznie powinno się ukończyć odpowiednie studia.Konieczne jest też odbycie stosownych praktyk w tym kierunku. Dopiero one razem uprawniają młodego nauczyciela do tego, ażeby mógł on pracować z dziećmi. Jeszcze do niedawna tacy początkujący nauczyciele musieli przygotowywać konspekt lekcji na każde zajęcia, jakie mieli w planie na dany dzień. Dzisiaj już nie muszą oni przygotowywać ich na tak masową skalę. Zdarza się jednak, że rozpoczynający nauczyciel wspiera się konspektami, bo ułatwiają mu one pracę i podział czasu na lekcji. W takich konspektach nie jedynie brało się pod uwagę kolejne etapy pracy z dziećmi. W nich z uwagą zawierano informacje o tym, co w danym momencie zajęć robi nauczyciel i uczniowie. Na każde pytanie uwzględniano dokładnie sprecyzowane odpowiedzi. Konspekty lekcji uwzględniały również to, jakie pomoce dydaktyczne na konkretnych zajęciach zostaną wykorzystane. Ich przygotowanie było de facto pracochłonne i zajmowało młodym nauczycielom dużo czasu. Tym bardziej, że kiedyś opracowywano je dla rzeczywiście wszystkich prowadzonych zajęć, nie robiło różnicy czy był to wf czy zajęcia wyrównawcze. Konspekt był potrzebny. Obecnie kiedy z tego się zrezygnowało, nauczyciele posiadają więcej czasu na to, ażeby dokładnie przygotować się do lekcji lub wymyślać sposoby, ażeby zostały one dla dzieci atrakcyjne. Mogą pracować nad metodami i technologiami nauczania. Zaangażowanie nauczyciela gdyż bardzo widocznie przekłada się na to, jakie efekty w nauce osiągają jego uczniowie.
Więcej informacji na stronie: zajęcia wyrównawcze.